May 10, 2010

с дъх на ром и шах


...едва ли има нещо по-гениално от комбинацията ром+шах. Да не повярваш, но доказах интелектуалното си превъзходство над Илияна (Ананд), платих си със смазваща болка в главата на следващия ден. Светът е различен в неделя, когато не се будиш, а просто идваш в съзнание.

No comments: